אויף אַ גנבֿ אין אַ צילינדער ברענט ניט דאָס היטל. Af a ganef in a tsilinder, brent nit dos hitl: For a thief in a top hat, the hat doesn’t burn.

אויף אַ גנבֿ אין אַ צילינדער ברענט ניט דאָס היטל. Af a ganef in a tsilinder, brent nit dos hitl: For a thief in a top hat, the hat doesn’t burn.

2017-01-01T19:21:09-08:00Yiddish Wisdom|

ganef

This curious saying can only be understood if you know another Yiddish saying: אויפֿן גנבֿ ברענט דאָס היטל. Afn ganef brent dos hitl:  On the thief, the hat burns, or in other words, a stolen hat burns on your head.  The saying above plays on that well known Yiddish proverb by qualifying it: the hat burns unless it’s a top hat, or as another Yiddish saying has it: קליינע גנבֿים הענגט מען‫,‬ גרויסע שענקט מען. Kleyne ganovim hengt men, groyse shenkt men: Petty thieves are hanged; big time thieves are pardoned.

 

I can’t think of a more apropos saying to reflect on and remember as the Drumpf presidency unfolds down south. Drumpf is guilty of dozens of crimes and misdemeanours that would sink an average person. The only reason they haven’t sunk him is his wealth. Over the course of the 20th century democracies have tried to create systems to protect us from individuals or groups using wealth or force in order to dominate and damage our societies. The big question which remains unanswered as we go into 2017 is whether or not civil society and the laws of the land will protect us all from the consequences of the most powerful country on earth being ruled by a narcissistic conman with less moral sense than the average toddler, or whether he and his cronies will be able to bend the structures we thought would protect us to their will.

Positive SSL